deville_logo

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser på Deville samt intressanta och läsvärda inlägg och artiklar från oss och våra konsulter.

2023-05-01
Deville rustar konsulter med kunskap inom Fordon och EV (Electric Vehicle) genom att genomföra skräddarsytt kursprogram med levarantör från Storbritanien.

2022-09-01
Vi hälsar Caroline Hansebo välkommen till oss!
Caroline ska verka som konsult inom CM och Projektledarområdet.

 

2021-03-01
Deville genomförde unde 2020/2021 en ISO 27001 certifiering, och blev certifierade och godkända 20210301! 
 

2020

Behovet av IT-projektledare blir allt större. I princip alla företag har behov av IT på någon nivå. Utvecklingen går mer och mer mot att IT ses som en integrerad del av organisationen, än som tidigare då IT-projekt vara en mer isolerad och separat del.

IT-projektledare Deville

Som IT-projektledare arbetar man i huvudsak med att förflytta kundens befintliga nuläge mot en önskad målbild som leder till förbättring av arbetssätt, effektivisering och kostnadsreducering.

Jobbar du som IT-projektledare gäller det att kunna hantera både mjuka och hårda frågor. Både relevanta tekniska baskunskaper och ledaregenskaper blir viktigt. IT-projekt är vanligen mycket kostsamma och därför behöver en IT-projektledare också god kommunikationsförmåga för att kunna förmedla behov, krav och nyttan med projektet för olika intressenter.

En IT-projektledare behöver dessutom vara organiserad och strukturerad för att kunna se både detaljer och helheten samt ha förmågan att bygga goda relationer. I rollen som IT-projektledare är det vanligt att du bland annat:

 • Koordinerar IT-projekt internt och externt
 • Tittar på nya lösningar gällande exempelvis system och tekniska lösningar
 • Förstår olika tekniker och kan agera rådgivande till kunder
 • Ansvarar för kommunikationen med kunder och externa leverantörer
 • Agerar som kravställare vid upphandling och inköp av system etc


6 förmågor som gör dig till en bra IT-projektledare

 1. Organisationsförmåga
  Här är det ingen skillnad på vilken typ av projektledare du är. Alla projektledare behöver kunna organisera och strukturera arbetet på ett bra och effektivt sätt.
 2. Ledarskapsförmåga
  Som IT-projektledare räcker det inte med att kunna teknik, du måste också vara en bra ledare, bygga förtroende och kunna ta in olika intressenters perspektiv.
 3. Kommunikationsförmåga
  En av de viktigaste förmågorna oavsett typ av projektledare är kommunikationsförmågan. Som projektledare måste du till exempel se till att projektets mål, projektets fortskridande och förväntningar på andra kommuniceras under projektets gång.  Du behöver även kunna förhandla med olika intressenter och få alla att förstå vikten av att samarbeta mot samma mål.
 4. Förmåga att se både helheten och detaljerna
  En IT-projektledare ska klara av att behålla helhetsperspektivet men ändå kunna sätta sig in i till exempel tekniska detaljer. IT-projektledaren behöver ofta vara beredd att sätta sig in i stora mängder av information.
 5. Problemlösningsförmåga
  Den projektledare som inte stöter på problem i sitt projekt kan räcka upp en hand! Det uppstår alltid oväntade problem som måste lösas. En professionell IT-projektledare bör både se och lösa problem.
 6. Teknisk förmåga
  Sist men inte minst behöver en IT-projektledare vara hyfsat kunnig och intresserad av teknik såsom vilka plattformar, mjukvaror och hårdvaror etc som företaget arbetar med. Det krävs inte bara kunskap om tekniken, utan även om hur den utvecklas, vem som kan vad och varför vissa alternativ är bättre än andra.

Vad gör en IT-projektledare från Deville?

Devilles projektledare har gedigen erfarenhet av att leda och driva mindre som större projekt med olika komplexitetsnivåer.

Några exempel på IT-projekt som Devilles projektledare har projektlett är:

 • Införande av nya regelverk där systemförändringar och förändring av arbetssätt krävs
 • Implementering av nya systemstöd
 • Uppgradering eller vidareutveckling av befintligt IT-system
 • Vidareutveckling av processer och effektivisering av arbetssätt
 • Centralisering av IT-system, nedstängning eller flytt av IT-system
 • Migrering av data från ett IT-system till ett annat.  

Våra IT-projektledaren arbetar i nära samarbete med kundens beställare i verksamheten, IT-avdelningen och med leverantörer av relevanta IT-tjänster. Med andra ord är IT-projektledaren kittet mellan verksamheten och IT och den som kan tolka och omsätta verksamhetens behov till IT-termologi och vice versa.

En IT-projektledare från Deville är den som omsätter kundens behov till en konkret lösning och på bästa möjliga sätt gör det möjligt. Med andra ord en möjliggörare och problemlösare som hjälper kunden att göra rätt val och prioriteringar, ansvarar för kommunikationen och kravställningen mot leverantören eller den interna utvecklingsenheten.  
 

"En IT-projektledare från Deville är
en möjliggörare och problemlösare som
hjälper kunden att göra rätt val och prioriteringar", 


Devilles IT-projektledare är mångsidiga personer med både viss teknisk kunskap men även med förmåga att kommunicera, vara strukturerad och tydlig, leda och driva arbetet framåt och även leda personer.

Våra IT-projektledare kan även ha ansvar för att driva förstudier, upphandling och driva projekt enligt relevant projektmodell och uppsatta kvalitetskrav. I många fall ansvarar IT-projektledaren för förstudie och nulägesanalys, kravställning, aktivitetsplanering och uppföljning, resurs- och tidsplaneringen, dokumentering, kommunikation, kostnadsuppföljningar, att kvalitetssäkring sker och rapportering av IT-projektet.

Som du ser så har våra IT-projektledare en bred roll som de anpassar efter kundernas önskemål. Hör gärna av er så berättar vi mer!
 

Läs hela inlägget »

Hurra! Vi har blivit utsedda till Gasellföretag! 

Vi är stolta och glada över att Deville har blivit utsett till ett Gasellföretag av Dagens Industri. Di Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Di gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

 • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
 • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
 • Sunda finanser.
I år blir det en digital gala :). Läs mer om Di Gasell här.
 
Läs hela inlägget »

Vi har förmånen att få hälsa Gabriella von Martens välkommen som ny konsult hos oss på Deville. Gabriella är senior IT-projektledare med gedigen kunskap och erfarenhet. Hon behärskar hela kedjan i en process från kravanalys, processkartläggning, arkitektur, testledning och genomförande till implementering av lösningar. Vi ställde några frågor till Gabriella, bland annat om vad hon kan bidra med hos våra uppdragsgivare.

Inom vilka områden tar du konsultuppdrag?
Jag är en renodlad projektledare som brinner för att få oreda till ordning och struktur efter kundens förutsättningar. Analysarbete och kravhantering ligger mig också varmt om hjärtat. Jag är en problemlösare som ser varje uppdrag, oavsett bransch, som en intressant och givande utmaning att ro i hamn.

Hur kommer det sig att du valde att bli konsult på Deville?
Initialt genom att mina tidigare kollegor Johan och Monica jobbar på Deville. Efter första träffen med Morgan så var det en "no-brainer", gillar det lilla företaget, lönemodellen och att det är snabba och raka puckar.
 
Vad kan du bidra med hos dina uppdragsgivare?
Mycket! Jag har gedigen erfarenhet av IT och projektledning då jag började som konsult redan 1988 och fick min första projektledarroll i början av 90-talet. 
Jag har en bred profil med kompetens inom projektledning, personalledning (konsultchef i tio år), analysarbete, krav, processutveckling, test och implementering. Startade som utvecklare och gick därefter över till IT-arkitektur, vilket lett till att jag har erfarenhet och kunskap om hela IT-livscykeln. Utöver det bidrar jag med energi och glädje. Jag har ett stort engagemang och vill alltid göra mitt bästa.  


"Utöver det bidrar jag med energi och glädje.
Jag har stort engagemang och vill alltid göra mitt bästa."
 


Kan du beskriva dig själv med en mening?
Jag är ett energiknippe som alltid vill framåt och leverera resultat, vad jag än gör. 

Vad är din absolut starkaste sida?
Det tror jag redan jag nämnt flera gånger, min energi och engagemang. Och att jag har en hög ambitionsnivå i det jag gör.   

Vad skulle ditt drömuppdrag vara?
Har varit IT-konsult sedan 1988 och genomfört flera olika drömuppdrag. Idag är det vilka jag jobbar med som är det viktigaste. Om medarbetarna är prestigefulla och inte kommunikativa är det inte lika lätt att leverera och göra ett bra arbete hur mycket man än försöker. Om medarbetarna är dess motsats, är med på tåget och vi tillsammans arbetar för att nå målet, skulle jag se det som ett drömuppdrag.   
  
Och till sist, har du något fritidsintresse som du brinner för?
Jag har många intressen och alltid något järn i elden. Äventyrsvandringar, helst spektakulära platser och glaciärer (älskar Norge), träning, inredning och trädgård.

Tack Gabriella och varmt välkommen till Deville!
 

Läs hela inlägget »

Vi har glädjen att välkomna Viktor Jacobsén till oss på Deville.  Viktor är en självklar kandidat för er som vill ha en teknisk koordinator med bred kompetens. Överallt där IT finns vill han dyka ner och fördjupa sig för att hitta den bästa lösningen. Vi har ställt några frågor till Viktor, bland annat om vad han kan bidra med till er verksamhet.

Inom vilka områden tar du konsultuppdrag? 
Jag tar uppdrag inom olika tekniska supportuppdrag, koordinatorroller och infrastruktur. Jag har ett brett tekniskt kunnande och kan sätta mig in i mycket nytt och vill verkligen lära mig nya saker. Överallt där IT finns kan jag dyka ner och fördjupa mig i tekniken. Jag trivs med arbeten där jag kan jobba med testning av system och planering av system inför release. Samt allmänt arbete kring infrastruktur.
 

"Överallt där IT finns kan jag
dyka ner och fördjupa mig i tekniken"

 
Hur kommer det sig att du valde att bli konsult på Deville? 
Jag har jobbat med både Morgan och Elias sedan tidigare och Elias berättade om Deville och tyckte jag skulle komma hit. Just då hade jag bytt till ett nytt jobb men över tid så blev inte de arbetsuppgifterna som jag hade tänkt mig. Då tog jag kontakt med Elias och Morgan igen och vi kom överens om att jag börjar på Deville. Nu känner jag mig mycket motiverad och jag trivs med tanken att lära nytt och att vara mer fri att ta olika uppdrag.
 
Vad kan du bidra med hos dina uppdragsgivare? 
Jag är en hungrig kille som verkligen vill bidra till verksamhetens framgång så fort som möjligt. Viljan att lära mig nytt och mitt driv gör att jag lätt sätter mig in i saker på nya ställen. Jag är bra på att hitta lösningar och är envis nog för att lösa problem. Jag ger inte upp i första taget.

Kan du beskriva dig själv med en mening? 
Tekniktokig kille med mycket humor som vill utvecklas både professionellt och som person.
 
Vad är din absolut starkaste sida? 
Uthålligheten att inte ge upp och viljan att utvecklas och lära mig mer. Dessutom en djup önskan om att bidra till att det går bra för uppdragsgivaren.
 

 "Jag har en djup önskan om att bidra
till att det går bra för uppdragsgivaren"


Vad skulle ditt drömuppdrag vara? 
Jag skulle vilja vara med när ett datorspelsföretag tar fram ett nytt spel från start till mål. Det skulle verkligen vara spännande!
 
Och till sist, har du något fritidsintresse som du brinner för? 
Jag har alltid haft ett tekniskt intresse och spelar fortfarande en del datorspel. Men numera blir det mindre spelande eftersom jag lägger mer fokus på familjen och min ett-årige son. I övrigt är det idrott som gäller, både innebandy och golf.

Tack Viktor och stort lycka till på Deville!
 

Läs hela inlägget »

Visst är kunskap viktigt, men är det kunskapen som gör att du får ett jobb eller ett uppdrag? Sanningen är den att de flesta får jobb via rekommendationer. Affärer görs mellan människor som uppskattar varandra. Enligt Hala G. Asfar och Mona Abou-Jeib på Give it forward är nätverk lika viktigt som utbildning och kompetens.

Här har vi sammanfattat några av deras tips för hur du skapar ett bra nätverk:

 • Hitta nätverk - engagera dig i aktiviteter och organisationer som du tycker är intressanta och roliga. Du kan till exempel arbeta ideellt eller gå med i ett professionellt affärsnätverk.
 • Ta kontakt - ta egna initiativ, boka lunch eller fika med intressanta människor etc. Kliv ur komfortzonen och ta kontakt med nya människor, och rör dig i nya miljöer. Ju mer du gör det, desto enklare blir det.
 • Bygg personligt varumärke - skapa ett rykte om dig själv som en generös och professionell person.
 • Dela med dig - var generös med din tid, dina kunskaper och kontakter. Tänk hela tiden ”vad kan jag göra för den här personen”? Då kommer du också få mycket tillbaka.
 • Balans mellan att ge och ta - hitta sociala sammanhang där ni ger och tar ungefär lika mycket, och lämna snåla grupper där folk inte delar med sig av någonting.
 • Kvalitet över kvantitet - det intressanta är inte hur stort ditt nätverk är, utan hur du använder det.
 • Håll kontakten - sociala medier är ett bra sätt att hålla kontakterna levande. Interagera genom att kommentera på inlägg, och svara när de ber om råd och hjälp. Sprid också saker som andra kan ha nytta av, till exempel tips om lediga jobb och uppdrag.

På Deville har vi fått flera av våra duktiga konsulter via rekommendationer och nätverk. Hur ser det ut hos er?

 

Läs hela inlägget »

Kanske har du valt att bli egen konsult för att du vill ha ökad flexibilitet och frihet, tjäna mer pengar och kunna utvecklas som du vill? Kanske vill du inte förlora din frihet men känner ändå att det är något som saknas. 

Du har jobbat ett tag som egen men börjar kanske känna något av följande:
 • Det är ensamt att vara egen och att inte finnas med i något sammanhang
 • Det tar tid och är inte så lätt att sälja in sig själv (hitta kunder, skapa förtroende,  fixa bästa Cv:t etc.)
 • Det är inte alltid lätt att vara ensam i förhandlingar och i vissa mer kritiska diskussioner
 • Det tar mycket tid och är krångligt att sköta all administration och ekonomi själv
 • Det blir ibland svårt att kunna motivera och coacha sig själv
 • Det är svårt att driva sin egen utveckling, kurser mm, man skulle vilja ha ett bollplank.

Du kanske har börjat fundera på vad det skulle innebära att tillhöra en organisation med flera konsulter? På Deville IT-konsultbyrå får en konsult både behålla en stor frihet och samtidigt öka sin trygghet. Fördelarna med att tillhöra en organisation som Deville IT-konsultbyrå är bland annat att du får:

 • Gemenskap - möten, middagar, konferenser mm där du träffar kollegor och kan utbyta erfarenheter
 • Försäljning - hjälp med att hitta uppdrag, skriva CV etc
 • Stöd i förhandlingar och kriser - hjälp av någon vid diskussioner och problem
 • Administrativt stöd - hjälp med frågor kring ekonomi, försäkringar, pension mm
 • Coaching och personligt stöd - hjälp och stöd, ett bollplank kring din situation
 • Personlig utveckling - hjälp med utvecklingsplanering för dig och dina uppdrag

 
Som bonus får du dessutom:

 • En miljö med en familjär, personlig stämning
 • Ett företag med korta beslutsvägar där du får vara delaktig i företagets väg framåt
 • Marknadsföring– det finns någon som kontinuerligt arbetar med kundrelationer och profilering av konsulterna och företaget.

 
Låter detta intressant? Då kanske du passar in hos oss på Deville. Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

 

Läs hela inlägget »

Vi har glädjen att presentera Åsa Radne som ny medarbetare och konsult hos oss på Deville IT-konsultbyrå. Åsa är en engagerad och lösningsfokuserad konsult med erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning främst i offentliga verksamheter. Åsa har ett tydligt resultatfokus, ett starkt driv och en positiv attityd.

Åsa tror på en helhetssyn där målsättningen är kundfokus, tydliga ramverk och en ständigt lärande organisation. Hon menar att framgångsrika team har en gemensam nämnare, nämligen tydlig kommunikation. Med tydlig kommunikation blir resultatet trygga och engagerade team, trygga och tydliga ledare, uppnådda mål och arbetsglädje.
Vi har ställt några frågor till Åsa så att du kan lära känna henne lite mer och se vad hon skulle kunna bidra med i din organisation.

Hej Åsa, inom vilka områden tar du konsultuppdrag? 
Jag tar gärna uppdrag inom Management samt organisations- och verksamhetsutveckling. Det kan vara att projektleda implementeringsarbete, leda förändringsprocesser och ge stöd till ledningsgrupper och medarbetare i pågående förändringsarbete.

Jag har främst arbetat inom offentlig förvaltning med förändrings- och processledning. Jag vill fokusera på människan där betoningen ligger på trygga team som står bakom och står upp för de förändringar som behöver göras.
Jag arbetar utifrån att förena verksamheters digitala behov med mänskliga behov, helt enkelt digital transformation med människan i fokus. Jag hämtar inspiration från framgångsrika ramverk såsom SAFe och ISO kvalitetsledningssystem.
 

”Digital transformation som är en förutsättning
för att ge medarbetarna rätt verktyg. Men digitaliseringen
måste ske med människan i fokus.”


Varför valde du att bli konsult på Deville? 
Det är viktigt för mig att tillhöra ett sammanhang och samtidigt bibehålla friheten som finns i konsultrollen. Jag såg att Deville sökte medarbetare och tog kontakt med dem. Deville är ett litet bolag med stor kompetens. Jag ser en chans att vara en del i gänget och samtidigt tillhöra en organisation med korta beslutsvägar och stor frihet. På Deville tror jag mig få möjligheten att utvecklas i min konsultroll och ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det är en trygghet att ha stödet av en organisation i botten och en bred kompetens att tillgå i bolaget.

Vad kan du bidra med hos dina uppdragsgivare? 
Oj, det är svårt att precisera, men jag har lätt för att se strategier och hitta lösningar på utmaningar av olika slag. Tack vare min pedagogiska bakgrund har jag lätt för att fånga upp och entusiasmera samarbetspartners och kollegor och kan enkelt applicera olika förklaringsmodeller för att konkretisera målsättningar och metodval.

Jag får ofta höra att jag är snabb på att se kundens och uppdragsgivarens behov och sätta mig in i deras verksamhet. Med min välfyllda verktygslåda fylld med projektmodeller, metod- och processtöd samt lång erfarenhet bidrar jag till att uppdragsgivaren, dess personal och verksamhet, ska uppnå sin fulla potential.

Kan du beskriva dig själv med en mening?
Jag är en engagerad, resultatfokuserad och positiv person som med ett ”growth mindset” hittar innovativa lösningar och skapar förutsättningar för människor och verksamheter att lyckas nå sina mål.

Vad är din absolut starkaste sida?
Envisheten att ta mig vidare, framåt, det finns nog inte något som stoppar mig. Målmedvetenheten gör att jag når i mål med det jag startar och jag tar även tag i de små detaljerna som ofta innebär utmaningar. Jag ser både till helheten och till detaljerna, båda är viktiga och hänger ihop för att vi ska nå framgång i ett projekt.

Vad skulle ditt drömuppdrag vara? 
Att få komma in som rådgivare för ett företag som står inför en förändringsresa. Att där få ta fram målsättningar, visioner och vara med både vid implementering och uppföljning. Det kan handla om en omorganisation på ett företag på grund av nedskärningar eller ett företag som står inför en digital transformation.

En helt annan sak som skulle vara vansinnigt rolig skulle vara att samla ihop ett gäng med extremt olika personligheter och ge dem en uppgift att lösa tillsammans. De skulle bli som en kreativ verkstad där de till exempel skulle få lösa ett viktigt samhällsproblem.

Och till sist, har du något fritidsintresse som du brinner för?
Jag är en riktig skogsmänniska som älskar alla aktiviteter i skogen så som att promenera, åka skidor och plocka svamp. För övrig tillbringas mycket kring motorsport och racing där hela familjen är engagerad på olika sätt. Senast i raden av fritidsintressen är ett certifikat i pistolskytte.

Tack Åsa, och lycka till!

 

Läs hela inlägget »

Att jobba som konsult skiljer sig från en vanlig anställning. När vi på Deville rekryterar konsulter så har några jobbat som konsult sedan tidigare medan andra tar steget från en fast anställning till att bli konsult. Vi har försökt besvara några av de frågor som kan dyka upp i samband med att man väljer att bli konsult.

Hur är det att jobba som konsult?
Det är roligt att jobba som konsult! Genom att vara ute hos olika arbetsgivare skaffar du dig en bred erfarenhet och kompetens. Du utvecklas i din roll och lär dig hantera olika branscher och olika typer av organisationer.

Som konsult hos oss jobbar du oftast som specialist eller projektledare ute hos våra uppdragsgivare. Våra konsulter har expertkompetens inom IT-området med fokus på IT-infrastruktur och System Engineering. Våra kunder finns inom både näringslivet såsom inom telekom- och tillverkningsindustrin samt inom offentlig sektor.

Varför ska man jobba som konsult hos Deville?
Att arbeta som konsult på Deville ger dig både frihet och trygghet – samtidigt! Frihet på så sätt att du kan ta olika typer av uppdrag och trygghet i att du tillhör en organisation. En del vill vara frilansande konsulter men många väljer att tillhöra en konsultbyrå som Deville där man har arbetskamrater och en organisation som stöttar en i arbetet.

Hur långt är ett uppdrag?
Det varierar väldigt mycket hur länge du är ute på ett uppdrag. En del av våra uppdragsgivare behöver hjälp med ett kortare projekt under ett par månader och en del uppdrag sträcker sig över flera år. Ibland löser vi helt enkelt en kortare uppgift åt våra kunder och ibland förvaltar vi till exempel ett system åt dem över längre tid. Allt beror på våra kunders behov.

Vad krävs av mig som konsult?
Alla konsulter är olika. Men det finns några personlighetsdrag som är bra att ha som konsult. Du behöver vara flexibel och lätt kunna sätta dig in i nya arbetsuppgifter och organisationer. Våra konsulter är nyfikna på nya utmaningar och tycker om att utvecklas. De behöver också kunna ta eget ansvar samt både arbeta självständigt och samarbeta med andra. Det är en stor fördel att vara en god kommunikatör så att du kan hålla en bra dialog och rapportera vad du gör till dina uppdragsgivare.

Vad erbjuder Deville dig som konsult?
Deville är ett personligt konsultbolag där varje konsult har personlig kontakt med sin chef. Kontinuerliga samtal pågår med jämna mellanrum. Vi har också regelbundet konsultträffar där alla som kan och vill träffas. Vid våra träffar mixar vi viktiga frågor med trevlig samvaro.

Vi månar om att alla konsulter ska få utvecklas, trivas och känna motivation i arbetet. Vi tror att alla, dvs vårt företag, individen och uppdragsgivaren, vinner på att konsulterna får utveckla sig inom de områden de är mest intresserade av.

Vi har också en förmånlig lönemodell som många av våra konsulter verkligen uppskattar.

Hur får man nya uppdrag när det gamla tar slut?
Eftersom vi har ett nära samarbete med våra konsulter så har vi en dialog i god tid innan ett uppdrag tar slut. Konsulten får hjälp av Deville att hitta nya passande uppdrag via de kontakter vi har. Vi lyssnar även på vad konsulten vill, kanske vill man fortsätta med liknande uppdrag i samma roll eller så vill man prova sina vingar inom ett annat område.
 
Hoppas du fick svar på några av dina funderingar. Vi berättar gärna mer om hur det är att vara konsult hos oss. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

 

Läs hela inlägget »

Vi har glädjen att hälsa Elias Nyström välkommen som en i gänget hos oss på Deville IT-konsultbyrå. Elias är en positiv och skicklig kommunikatör som brinner för att förbättra personens möte med IT. I roller som IT-koordinator, upphandlare och kravställare kommer han till sin rätt och trivs som fisken i vattnet. Vi har ställt några korta frågor till Elias för att få svar på vem han är och vad han kan tillföra er organisation.

Varför valde du att bli konsult på Deville? 
Jag har varit redo för nya utmaningar ett tag och Deville kändes rätt. Jag har jobbat med Morgan från Deville tidigare och Deville är ett mer personligt företag fokuserat på individens utveckling. 

Vad kan du bidra med hos dina uppdragsgivare? 
Jag kan bidra med bra kommunikation och att bygga bra relationer med uppdragsgivaren. Jag är flexibel och har lätt att anpassa mig i mitt arbete för att kunna ge bästa möjliga stöd till kunden. Jag tycker om att komma in i bolag och se över vad som är bra och vad som behöver göra och sedan översätta behoven till lösningar.

Kan du beskriva dig själv med en mening?
Jag är en noggrann och skojfrisk kommunikatör och koordinator med öga och öra för uppdragsgivarens behov. 

Vad är din absolut starkaste sida?
Att i mötet mellan människa och IT kunna göra krånglig teknik lätt att förstå samt att vara lyhörd för allas olika nivåer av vana och kunskap. Detta gör jag med glimten i ögat på ett lättsamt och humoristiskt vis. 

Vad skulle ditt drömuppdrag vara? 
Rymdpirat! Alternativt vara med i ett bolag som vill utveckla sin IT-miljö till en fördel och inte enbart som stödfunktion. Jag drivs av att hjälpa människor att lyckas i sitt arbete, att ge dem rätt verktyg och förutsättningar för detta och på så vis minimera deras hinder.

Och till sist, har du något fritidsintresse som du brinner för?
Oj! Det finns mycket skoj att göra på fritiden. Banjon är nog högsta prio just nu över brädspel och motion. 

Tack Elias, och stort välkommen och lycka till hos oss på Deville!

Läs mer om våra konsulter
 

Läs hela inlägget »

Vill du utvecklas, trivas och känna motivation i arbetet? Vill du ha intressanta och utvecklande uppdrag, stimulerande utmaningar och kunna bidra till förbättringar? Vill du vara en del av ett konsultbolag med trevliga kollegor som träffas regelbundet och stöttar varandra? Då ska du kontakta oss!

Vi har ett flertal uppdrag ute hos kund och söker nu duktiga projektledare inom IT-området. Vi ser gärna att du har arbetat efter agila metoder och använt dig av någon projektmodell.  Har du erfarenhet av telekombranschen eller har jobbat åt försvaret är det ett extra plus. Men i första hand anställer vi personer vi tror på. Tveka inte att kontakta oss även om du inte stämmer in på ovan beskrivning, vi har nämligen i dagsläget behov av flera olika typer av konsulter.

Vad ska du göra?
Du kommer att bli anställd av oss på Deville och erbjudas ett uppdrag ute hos kund där vi matchar din kompetens med kundens behov.

Vem är du?
Vi tror att det är viktigt för dig att utvecklas, att trivas och att känna motivation i arbetet. Vi tror att du vill du ha intressanta och utvecklande uppdrag, stimulerande utmaningar och kunna bidra till förbättringar hos din uppdragsgivare. Vi tror att du vill vara del av ett konsultbolag med trevliga kollegor som träffas och stöttar varandra.

Vad får du som konsult hos oss?
Vi erbjuder ett företagsklimat med familjär stämning där vi regelbundet träffas för att umgås, dela med oss av erfarenheter och utveckla verksamheten och oss själva. Vi arbetar efter en attraktiv lönemodell och du erbjuds stor frihet samtidigt som du har tryggheten i att tillhöra ett konsultföretag. Du har stora möjligheter att själv vara med och på verka din fortsatta utveckling.

Vill du veta mer?
För mer information ring Morgan Eriksson på telefon 070-783 50 85 eller skicka ett mail till morgan.eriksson@deville-it.se

Anmäl ditt intresse
Är du intresserad av att bli konsult hos oss? Skicka då in några rader om dig själv i nedan kontaktformulär. Vi kontaktar dig så snart vi kan!


Om Deville IT-konsultbyrå
Deville erbjuder konsulter med expertkompetens inom IT-området med fokus på IT-infrastruktur och System Engineering. Våra konsulter har djup kompetens inom:

 • Projektledning
 • Systemförvaltning
 • Testledning
 • Configuration Management
 • Riskhantering
 • Kravhantering
 • Kvalitetssäkring

Våra kunder finns inom både näringslivet såsom inom telekom- och tillverkningsindustrin samt inom offentlig sektor, till exempel Försvarsmakten, FMV och landstinget. Våra kunder anlitar oss för ett kortare projekt, några månaders jobb eller för flera år långa uppdrag. Allt efter de behov och önskemål som finns.

Våra konsulter är experter inom sina områden. Vi strävar efter att anpassa oss till utvecklingen i branschen och våra kunders utveckling. Vi arbetar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär att våra medarbetare är delaktiga i utvecklingen av bolaget och i sin egen kompetensutveckling.

Läs mer om oss och våra värderingar
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter