deville_logo

Om Deville IT-konsultbyrå

Vi är det personliga konsultbolaget som levererar IT-konsulttjänster inom IT- infrastruktur och System Engineering. Våra kompetenta konsulter hjälper dig med projektledning, testledning, systemförvaltning, configuration management, riskhantering, kravhantering och kvalitetssäkring. 

Vi kombinerar och paketerar tjänster inom dessa områden för att tillgodose era unika önskemål och behov. Vi vill vara ert förstahandsval när ni funderar på digitaliseringslösningar och IT-kompetens inom områdena ovan.

Läs mer om våra tjänster


Vi arbetar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär att våra medarbetare är delaktiga i utvecklingen av bolaget och i sin egen kompetensutveckling. 

Läs mer om våra konsulter

Affärsidé

”Vi erbjuder kundfokuserad expertkompetens inom
IT-området.”
 

Vision

”Att vara kundens och medarbetarens självklara
val på den svenska
marknaden.”

Mission

”Att skapa mervärde och affärsnytta för kunden. Vi utvecklar oss kontinuerligt för att möta marknadens behov.”

Vill du bli en av oss?

Är du intresserad av att veta mer om oss eller av att bli konsult hos oss? Klicka på knappen nedan för att komma till intresseanmälan.