deville_logo

Om Deville IT-konsultbyrå

Vi är det personliga konsultbolaget som levererar IT-konsulttjänster inom IT- infrastruktur och System Engineering. Våra kompetenta konsulter hjälper dig med projektledning, testledning, systemförvaltning, configuration management, riskhantering, kravhantering och kvalitetssäkring. 

Vi kombinerar och paketerar tjänster inom dessa områden för att tillgodose era unika önskemål och behov. Vi vill vara ert förstahandsval när ni funderar på digitaliseringslösningar och IT-kompetens inom områdena ovan. Söker ni en bra konsultbyrå inom IT-området så bör ni kontakta oss på Deville!

Vi värderar det personliga i mötet med såväl kollegor som kunder. 
Detta betyder att:
  • Vi värdesätter våra kunder och våra kollegor
  • Vi tror att personlig kontakt ger ett bättre resultat 
  • Vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder
Läs mer om våra tjänster

Affärsidé

”Att med kunden i fokus
erbjuda expertkompetens
inom IT-området.”

Vision

”Att vara kundens och medarbetarens självklara
val på den svenska
marknaden.”

Mission

”Att skapa mervärde och affärsnytta för kunden. Vi utvecklar oss kontinuerligt för att möta marknadens behov.”

En attraktiv arbetsgivare

Vi arbetar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär att våra medarbetare är delaktiga i utvecklingen av bolaget och i sin egen kompetensutveckling. 

Det här uppskattar våra konsulter med att tillhöra Deville: 

  • Sammanhållningen, att man känner att man tillhör Deville
  • Att man får träffas och göra roliga och trevliga saker ihop
  • Att man får intressanta och utvecklande uppdrag
  • Att Deville har något speciellt så att man sticker ut i mängd
  • Att man får möjligheten till utmaning och utveckling
  • Att det finns en tydlig ledning och en tydlig strategi 
Läs mer om våra konsulter
 

Vill du bli en av oss?

Är du intresserad av att veta mer om oss eller av att bli konsult hos oss? Klicka på knappen nedan för att komma till intresseanmälan.