deville_logo

Integritetspolicy och GDPR

För Deville IT konsultbyrå AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd i enlighet med tillämplig lagstiftning. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och hur behandlas de?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter sparar och behandlar vi?
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Den information vi samlar in och lagrar är namn, adress, e-post och telefonnummer. Syftet med att spara och behandla personuppgifterna är för att kunna:

  • Fastställa din identitet som kontaktperson i samband med affärsrelaterade samarbeten.
  • Ge dig information om Deville IT- konsultbyrå och våra tjänster.
  • Skicka e-post, nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar och annan marknadsföring till dig.
  • Förbättra vår kommunikation och service gentemot dig.
  • Göra undersökningar och kundenkäter.


Var har vi fått uppgifterna från?
Vi har fått dina uppgifter från den information om dig som du själv lämnat till oss via formulär på hemsidan, e-post, telefonsamtal, visitkort, kundbesök, event eller på annat sätt. I vissa fall har vi fått informationen från en representant på det företag du arbetar hos. Om du inte lämnar dessa uppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra våra avtal eller uppfylla våra åtaganden mot det företag du representerar eller det företag du har eller söker uppdrag hos.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att skicka e-post till info@deville-it.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Deville IT- konsultbyrå AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med tredje part om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster i affärssyfte. Detta kan till exempel vara andra integrationspartners eller underleverantörer till Deville IT- konsultbyrå AB, såsom leverantörer av IT-system som tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för exempelvis CRM-system och bokföring.

Är du underkonsult till oss så kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till tilltänkta uppdragsgivare. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan ditt samtycke.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig är Deville IT- konsultbyrå AB med organisationsnummer 556987-5106, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm. Deville IT- konsultbyrå AB är således personuppgiftsansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vem kan du kontakta angående dina personuppgifter?
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@deville-it.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hantering av cookies

Vad är cookies?
En cookie (kaka) är en textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.
Genom att använda cookies kan användarupplevelsen förbättras. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att kunna utveckla och förbättra webbplatsen så att besökarna får en bättre upplevelse.
Cookies används som verktyg bl.a. för att:

  • Lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
  • Koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
  • Möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen kan utvecklas
  • Samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser.

Vilka cookies använder vi?
På den här webbplatsen använder vi oss av Google Analytics för att mäta hur besökaren använder webbplatsen och Google Search Console för att förstå och förbättra hur webbplatsen visas på Google.
Webbplatsen använder också temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Läs mer här om Googles hantering av uppgifter när deras partners sidor eller appar används: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Hur kan du påverka användandet av cookies?
Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies och använder vår webbplats samtycker du till användning av cookies som den beskrivs i denna information.

Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera. Tillägget kan installeras på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout