deville_logo

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser på Deville samt intressanta och läsvärda inlägg och artiklar från oss och våra konsulter.

2023-05-01
Deville rustar konsulter med kunskap inom Fordon och EV (Electric Vehicle) genom att genomföra skräddarsytt kursprogram med levarantör från Storbritanien.

2022-09-01
Vi hälsar Caroline Hansebo välkommen till oss!
Caroline ska verka som konsult inom CM och Projektledarområdet.

 

2021-03-01
Deville genomförde unde 2020/2021 en ISO 27001 certifiering, och blev certifierade och godkända 20210301! 
 

2019

Configuration Management (CM) eller Konfigurationsledning, möjliggör ett systematiskt sätt att få kontroll på all information om en produkt eller ett system. Idag, med alltmer komplexa tekniska system och globala samarbeten, blir behovet av konfigurationsledning/ Configuration Management allt större.

På Deville har vi erfarna operativa och strategiska konfigurationsledare. Vi har ställt några frågor till en av dem. Nedan svarar Monica Osbjer på några korta frågor om Configuration Management.
 
När behövs Configuration Management?
CM, Configuration Management, behövs i alla organisationer som bedriver någon slags avancerad produktutveckling, oavsett om det handlar om mjuk- eller hårdvara.

CM är konsten att undvika problem och misstag genom spårbarhet. Detta görs bland annat genom att man noggrant håller reda på versioner, komponenter och vilka kompletteringar som behövs.
 
Vad gör en CM ute hos kund?
En person som jobbar med Configuration Management ute hos kund ska se till att problem och misstag upptäcks i tid och förhindras i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs bland annat genom att skapa tydliga regler och förstå vilka delar i processen som hänger ihop och påverkar varandra. Det handlar om att ligga steget före och se till så att allt går att spåra, dvs att på snabbast möjliga sätt kan rätta till problem som uppstår.
 
Vad krävs för att vara en bra CM?
Det krävs att en CM besitter stor förståelse för hela utvecklingsprocessen och att hela tiden ligga ett steg före i arbetet. Dagens mångfald av utvecklingsmodeller och arbetssätt gör att en CM måste vara anpassningsbar och förstå hur de olika teamen jobbar.
 
Vad är fördelen med konfigurationledning (CM) hos ett företag?
Fördelen med CM är att företagen sparar både pengar och tid genom att minimera krångel, problem och misstag. Detta görs bland annat genom att:

  • Skapa tydliga regler för versionsbenämning, dokument och filer.
  • Arbeta så att det enkelt går att spåra vilka buggar/ändringar och problem som hör ihop med de olika versionerna av produkterna.
  • Parallella utvecklingsteam kan arbeta i samma projekt på ett kontrollerat sätt.
  • Problem kan åtgärdas vid rätt tidpunkt vilket snabbar på utvecklingen/produktionen eller processen.
  • Alla intressenter får en bättre överblick över hur mjuk/hårdvaran utvecklas samt vilka versioner som skapats och vad som ändrats mellan de olika versionerna.
  • Det är lättare att hitta bland äldre versioner när något behöver kollas upp eller återskapas.

 
Våra duktiga konsulter inom Configuration Management berättar gärna mer för dig. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller ser att ni kan behöva hjälp att styra upp era processer med hjälp av effektiv konfigurationsledning.
 
Läs mer om våra tjänster inom Configuration Management.

 

Läs hela inlägget »

Anna Söderberg är konsult på Deville och är idag ute på ett längre uppdrag som systemförvaltare inom telekombranschen. Eftersom Anna har lång erfarenhet så bad vi henne svara på några frågor om vad en systemförvaltare gör och varför företagen ska anlita en systemförvaltare.
 
Anna, vad gör egentligen en systemförvaltare?
Som systemförvaltare arbetar du med att sköta om driften av IT-system på företag eller organisationer. I ansvarsområdet ingår att se till att systemen används och körs på ett enhetligt, effektivt och tillförlitligt sätt samt att de anställda förstår programmen och systemen och vet hur de ska använda dem. Arbetet kan omfatta användarsupport, planering av driftsättningar, felsökning, konfigurering och olika utredningar.

Ute hos kund så jobbar vi efter en utpekad förvaltningsmodell där vi har ett tätt samarbete med personer från IT samt verksamheten. Vi inventerar, dokumenterar och beskriver de objekt vi förvaltar i en förvaltningshandbok där roller, arbetsrutiner och verktyg finns beskrivna. I Förvaltningshandboken beskriver vi även vad som avtalats mellan beställare och leverantör och hur förvaltningsarbetet ska bedrivas, vad som ska göras och vem som ska göra vad.
 
Vad krävs för att vara en bra systemförvaltare?
Det krävs att du är uppdaterad på vad som sker inom IT-branschen och har koll på uppdateringar och nya system och mjukvaror. Det är ofta du som sköter kontakter med de externa parter som levererar tjänster och system till verksamheten.
 
För att bli en bra systemförvaltare behöver du vara ansvarsfull, ha en bra beslutsförmåga, ha ett gott ordningssinne, en pedagogisk förmåga samt vara strukturerad och utvecklingsinriktad.

De personliga egenskaper som ofta efterfrågas är nyfikenhet, samarbets- och initiativförmåga samt driv och målmedvetenhet. Du ska vara lösningsorienterad och drivas av att skapa nytta.

Vilken nytta har man av att anlita en systemförvaltare?
När ett företag arbetar efter en tydlig förvaltningsmodell har de flera fördelar, bland annat:

  • Lägre kostnader – förvaltningsmodellen beskriver de metoder och processer som gör att du optimerar dina investeringar och resurser.
  • Högre kvalitet - en samsyn kring krav, förväntningar och kostnader ökar kvaliteten på de levererade IT-tjänsterna.
  • Högre effektivitet - förvaltningsmodellen och förvaltningshandboken fungerar som vägledning för hur arbetet ska bedrivas effektivt i verksamheten, vilket ofta även innebär tidsbesparingar.

 
Hur ser du på behovet av systemförvaltare i framtiden?
Som det ser ut så finns det i dagsläget ett stort behov av duktiga systemförvaltare. I takt med att vi får alltfler IT-system i organisationerna ökar komplexiteten och därmed behovet av en effektiv förvaltning av systemen.
 
På Deville söker vi fler bra konsulter, så är du systemförvaltare och redo för nya utmaningar får du gärna höra av dig till oss.

Läs mer om Systemförvaltning.

Läs hela inlägget »

Som projektledaren ska du oftast vara en generalist, men ändå ha tillräcklig koll på detaljerna. Dessutom ska du hålla alla intressenter informerade, motivera projektmedlemmarna och leverera i tid. Det är många utmaningar att ta hänsyn till och det ställs en rad krav på en duktig projektledare.

Läs hela inlägget »

Malin Wester har i våras börjat som konsult hos oss på Deville. Hon har trettio års erfarenhet av kvalitetssäkring, support, organisation, planering och rapportering. Malin brinner verkligen för kvalitetsfrågor och vi har intervjuat Malin för att få svar på vad hon gör och vad hon kan tillföra er organisation.

Läs hela inlägget »

Deville är ett litet konsultbolag som är i tillväxtfas. För att kunna växa har man frågat sig hur ett attraktivt konsultbolag bör vara. Nedan berättar Morgan Eriksson, VD på Deville IT-konsultbyrå, om några av de saker han anser är viktigt för att lyckas.

Läs hela inlägget »

Vi hälsar Andreas Åblad välkommen som ny konsult hos oss på Deville. Andreas är senior chef med tjugo års erfarenhet av IT och management. Vi har ställt några korta frågor till Andreas, bland annat kring vad han kan bidra med hos sina uppdragsgivare.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter