deville_logo

Vad krävs av en IT-projektledare?

Behovet av IT-projektledare blir allt större. I princip alla företag har behov av IT på någon nivå. Utvecklingen går mer och mer mot att IT ses som en integrerad del av organisationen, än som tidigare då IT-projekt vara en mer isolerad och separat del.

IT-projektledare Deville

Som IT-projektledare arbetar man i huvudsak med att förflytta kundens befintliga nuläge mot en önskad målbild som leder till förbättring av arbetssätt, effektivisering och kostnadsreducering.

Jobbar du som IT-projektledare gäller det att kunna hantera både mjuka och hårda frågor. Både relevanta tekniska baskunskaper och ledaregenskaper blir viktigt. IT-projekt är vanligen mycket kostsamma och därför behöver en IT-projektledare också god kommunikationsförmåga för att kunna förmedla behov, krav och nyttan med projektet för olika intressenter.

En IT-projektledare behöver dessutom vara organiserad och strukturerad för att kunna se både detaljer och helheten samt ha förmågan att bygga goda relationer. I rollen som IT-projektledare är det vanligt att du bland annat:

 • Koordinerar IT-projekt internt och externt
 • Tittar på nya lösningar gällande exempelvis system och tekniska lösningar
 • Förstår olika tekniker och kan agera rådgivande till kunder
 • Ansvarar för kommunikationen med kunder och externa leverantörer
 • Agerar som kravställare vid upphandling och inköp av system etc


6 förmågor som gör dig till en bra IT-projektledare

 1. Organisationsförmåga
  Här är det ingen skillnad på vilken typ av projektledare du är. Alla projektledare behöver kunna organisera och strukturera arbetet på ett bra och effektivt sätt.
 2. Ledarskapsförmåga
  Som IT-projektledare räcker det inte med att kunna teknik, du måste också vara en bra ledare, bygga förtroende och kunna ta in olika intressenters perspektiv.
 3. Kommunikationsförmåga
  En av de viktigaste förmågorna oavsett typ av projektledare är kommunikationsförmågan. Som projektledare måste du till exempel se till att projektets mål, projektets fortskridande och förväntningar på andra kommuniceras under projektets gång.  Du behöver även kunna förhandla med olika intressenter och få alla att förstå vikten av att samarbeta mot samma mål.
 4. Förmåga att se både helheten och detaljerna
  En IT-projektledare ska klara av att behålla helhetsperspektivet men ändå kunna sätta sig in i till exempel tekniska detaljer. IT-projektledaren behöver ofta vara beredd att sätta sig in i stora mängder av information.
 5. Problemlösningsförmåga
  Den projektledare som inte stöter på problem i sitt projekt kan räcka upp en hand! Det uppstår alltid oväntade problem som måste lösas. En professionell IT-projektledare bör både se och lösa problem.
 6. Teknisk förmåga
  Sist men inte minst behöver en IT-projektledare vara hyfsat kunnig och intresserad av teknik såsom vilka plattformar, mjukvaror och hårdvaror etc som företaget arbetar med. Det krävs inte bara kunskap om tekniken, utan även om hur den utvecklas, vem som kan vad och varför vissa alternativ är bättre än andra.

Vad gör en IT-projektledare från Deville?

Devilles projektledare har gedigen erfarenhet av att leda och driva mindre som större projekt med olika komplexitetsnivåer.

Några exempel på IT-projekt som Devilles projektledare har projektlett är:

 • Införande av nya regelverk där systemförändringar och förändring av arbetssätt krävs
 • Implementering av nya systemstöd
 • Uppgradering eller vidareutveckling av befintligt IT-system
 • Vidareutveckling av processer och effektivisering av arbetssätt
 • Centralisering av IT-system, nedstängning eller flytt av IT-system
 • Migrering av data från ett IT-system till ett annat.  

Våra IT-projektledaren arbetar i nära samarbete med kundens beställare i verksamheten, IT-avdelningen och med leverantörer av relevanta IT-tjänster. Med andra ord är IT-projektledaren kittet mellan verksamheten och IT och den som kan tolka och omsätta verksamhetens behov till IT-termologi och vice versa.

En IT-projektledare från Deville är den som omsätter kundens behov till en konkret lösning och på bästa möjliga sätt gör det möjligt. Med andra ord en möjliggörare och problemlösare som hjälper kunden att göra rätt val och prioriteringar, ansvarar för kommunikationen och kravställningen mot leverantören eller den interna utvecklingsenheten.  
 

"En IT-projektledare från Deville är
en möjliggörare och problemlösare som
hjälper kunden att göra rätt val och prioriteringar", 


Devilles IT-projektledare är mångsidiga personer med både viss teknisk kunskap men även med förmåga att kommunicera, vara strukturerad och tydlig, leda och driva arbetet framåt och även leda personer.

Våra IT-projektledare kan även ha ansvar för att driva förstudier, upphandling och driva projekt enligt relevant projektmodell och uppsatta kvalitetskrav. I många fall ansvarar IT-projektledaren för förstudie och nulägesanalys, kravställning, aktivitetsplanering och uppföljning, resurs- och tidsplaneringen, dokumentering, kommunikation, kostnadsuppföljningar, att kvalitetssäkring sker och rapportering av IT-projektet.

Som du ser så har våra IT-projektledare en bred roll som de anpassar efter kundernas önskemål. Hör gärna av er så berättar vi mer!