deville_logo

Deville utsett till Gasellföretag 2020!

Hurra! Vi har blivit utsedda till Gasellföretag! 

Vi är stolta och glada över att Deville har blivit utsett till ett Gasellföretag av Dagens Industri. Di Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Di gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.
I år blir det en digital gala :). Läs mer om Di Gasell här.