deville_logo

Ny på Deville - engagerad Managementkonsult

Vi har glädjen att presentera Åsa Radne som ny medarbetare och konsult hos oss på Deville IT-konsultbyrå. Åsa är en engagerad och lösningsfokuserad konsult med erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning främst i offentliga verksamheter. Åsa har ett tydligt resultatfokus, ett starkt driv och en positiv attityd.

Åsa tror på en helhetssyn där målsättningen är kundfokus, tydliga ramverk och en ständigt lärande organisation. Hon menar att framgångsrika team har en gemensam nämnare, nämligen tydlig kommunikation. Med tydlig kommunikation blir resultatet trygga och engagerade team, trygga och tydliga ledare, uppnådda mål och arbetsglädje.
Vi har ställt några frågor till Åsa så att du kan lära känna henne lite mer och se vad hon skulle kunna bidra med i din organisation.

Hej Åsa, inom vilka områden tar du konsultuppdrag? 
Jag tar gärna uppdrag inom Management samt organisations- och verksamhetsutveckling. Det kan vara att projektleda implementeringsarbete, leda förändringsprocesser och ge stöd till ledningsgrupper och medarbetare i pågående förändringsarbete.

Jag har främst arbetat inom offentlig förvaltning med förändrings- och processledning. Jag vill fokusera på människan där betoningen ligger på trygga team som står bakom och står upp för de förändringar som behöver göras.
Jag arbetar utifrån att förena verksamheters digitala behov med mänskliga behov, helt enkelt digital transformation med människan i fokus. Jag hämtar inspiration från framgångsrika ramverk såsom SAFe och ISO kvalitetsledningssystem.
 

”Digital transformation som är en förutsättning
för att ge medarbetarna rätt verktyg. Men digitaliseringen
måste ske med människan i fokus.”


Varför valde du att bli konsult på Deville? 
Det är viktigt för mig att tillhöra ett sammanhang och samtidigt bibehålla friheten som finns i konsultrollen. Jag såg att Deville sökte medarbetare och tog kontakt med dem. Deville är ett litet bolag med stor kompetens. Jag ser en chans att vara en del i gänget och samtidigt tillhöra en organisation med korta beslutsvägar och stor frihet. På Deville tror jag mig få möjligheten att utvecklas i min konsultroll och ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det är en trygghet att ha stödet av en organisation i botten och en bred kompetens att tillgå i bolaget.

Vad kan du bidra med hos dina uppdragsgivare? 
Oj, det är svårt att precisera, men jag har lätt för att se strategier och hitta lösningar på utmaningar av olika slag. Tack vare min pedagogiska bakgrund har jag lätt för att fånga upp och entusiasmera samarbetspartners och kollegor och kan enkelt applicera olika förklaringsmodeller för att konkretisera målsättningar och metodval.

Jag får ofta höra att jag är snabb på att se kundens och uppdragsgivarens behov och sätta mig in i deras verksamhet. Med min välfyllda verktygslåda fylld med projektmodeller, metod- och processtöd samt lång erfarenhet bidrar jag till att uppdragsgivaren, dess personal och verksamhet, ska uppnå sin fulla potential.

Kan du beskriva dig själv med en mening?
Jag är en engagerad, resultatfokuserad och positiv person som med ett ”growth mindset” hittar innovativa lösningar och skapar förutsättningar för människor och verksamheter att lyckas nå sina mål.

Vad är din absolut starkaste sida?
Envisheten att ta mig vidare, framåt, det finns nog inte något som stoppar mig. Målmedvetenheten gör att jag når i mål med det jag startar och jag tar även tag i de små detaljerna som ofta innebär utmaningar. Jag ser både till helheten och till detaljerna, båda är viktiga och hänger ihop för att vi ska nå framgång i ett projekt.

Vad skulle ditt drömuppdrag vara? 
Att få komma in som rådgivare för ett företag som står inför en förändringsresa. Att där få ta fram målsättningar, visioner och vara med både vid implementering och uppföljning. Det kan handla om en omorganisation på ett företag på grund av nedskärningar eller ett företag som står inför en digital transformation.

En helt annan sak som skulle vara vansinnigt rolig skulle vara att samla ihop ett gäng med extremt olika personligheter och ge dem en uppgift att lösa tillsammans. De skulle bli som en kreativ verkstad där de till exempel skulle få lösa ett viktigt samhällsproblem.

Och till sist, har du något fritidsintresse som du brinner för?
Jag är en riktig skogsmänniska som älskar alla aktiviteter i skogen så som att promenera, åka skidor och plocka svamp. För övrig tillbringas mycket kring motorsport och racing där hela familjen är engagerad på olika sätt. Senast i raden av fritidsintressen är ett certifikat i pistolskytte.

Tack Åsa, och lycka till!