deville_logo

Varför behövs Configuration Management?

Configuration Management (CM) eller Konfigurationsledning, möjliggör ett systematiskt sätt att få kontroll på all information om en produkt eller ett system. Idag, med alltmer komplexa tekniska system och globala samarbeten, blir behovet av konfigurationsledning/ Configuration Management allt större.

På Deville har vi erfarna operativa och strategiska konfigurationsledare. Vi har ställt några frågor till en av dem. Nedan svarar Monica Osbjer på några korta frågor om Configuration Management.
 
När behövs Configuration Management?
CM, Configuration Management, behövs i alla organisationer som bedriver någon slags avancerad produktutveckling, oavsett om det handlar om mjuk- eller hårdvara.

CM är konsten att undvika problem och misstag genom spårbarhet. Detta görs bland annat genom att man noggrant håller reda på versioner, komponenter och vilka kompletteringar som behövs.
 
Vad gör en CM ute hos kund?
En person som jobbar med Configuration Management ute hos kund ska se till att problem och misstag upptäcks i tid och förhindras i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs bland annat genom att skapa tydliga regler och förstå vilka delar i processen som hänger ihop och påverkar varandra. Det handlar om att ligga steget före och se till så att allt går att spåra, dvs att på snabbast möjliga sätt kan rätta till problem som uppstår.
 
Vad krävs för att vara en bra CM?
Det krävs att en CM besitter stor förståelse för hela utvecklingsprocessen och att hela tiden ligga ett steg före i arbetet. Dagens mångfald av utvecklingsmodeller och arbetssätt gör att en CM måste vara anpassningsbar och förstå hur de olika teamen jobbar.
 
Vad är fördelen med konfigurationledning (CM) hos ett företag?
Fördelen med CM är att företagen sparar både pengar och tid genom att minimera krångel, problem och misstag. Detta görs bland annat genom att:

  • Skapa tydliga regler för versionsbenämning, dokument och filer.
  • Arbeta så att det enkelt går att spåra vilka buggar/ändringar och problem som hör ihop med de olika versionerna av produkterna.
  • Parallella utvecklingsteam kan arbeta i samma projekt på ett kontrollerat sätt.
  • Problem kan åtgärdas vid rätt tidpunkt vilket snabbar på utvecklingen/produktionen eller processen.
  • Alla intressenter får en bättre överblick över hur mjuk/hårdvaran utvecklas samt vilka versioner som skapats och vad som ändrats mellan de olika versionerna.
  • Det är lättare att hitta bland äldre versioner när något behöver kollas upp eller återskapas.

 
Våra duktiga konsulter inom Configuration Management berättar gärna mer för dig. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller ser att ni kan behöva hjälp att styra upp era processer med hjälp av effektiv konfigurationsledning.
 
Läs mer om våra tjänster inom Configuration Management.