deville_logo

Hur är ett attraktivt konsultbolag?

Deville är ett litet konsultbolag som är i tillväxtfas. För att kunna växa har man frågat sig hur ett attraktivt konsultbolag bör vara. Nedan berättar Morgan Eriksson, VD på Deville IT-konsultbyrå, om några av de saker han anser är viktigt för att lyckas.

En av många pusselbitar för att sätta Devilles strategi har varit de medarbetarundersökningar som gjorts bland våra konsulter. Vi delar gärna med oss av några insikter från dessa undersökningar kring hur vi på Deville tror att man bäst attraherar, utvecklar och behåller konsulter i ett mindre konsultbolag.

Hur attraherar man konsulter?
För att få konsulter att bli intresserade av just vårt företag behöver vi kunna erbjuda en tydlig inriktning på vad företages affärsområden är och vad vi vill uppnå. Det är också viktigt att man som konsult får det stöd man behöver både genom att coachas och stöttas i sin roll och genom att det finns någon som hjälper till och sköter kundkontakter etc. Det är även oerhört viktigt att man verkligen blir ”sedd” som konsult och lyssnad på!

Att man som konsult får träffa de andra medarbetarna i företaget dvs sina kollegor och utbyta erfarenheter med dem är också viktigt för att skapa en sammanhållning i gruppen. Det är en utmaning att skapa "vi-känsla" i ett konsultbolag där medarbetarna sitter ute på olika uppdrag och inte träffas så ofta. Vi har därför gemensamma träffar varje månad för att få umgås med varandra. Då brukar vi ta upp viktiga frågor och kombinera detta med att äta tillsammans eller göra något annat trevligt ihop.

Hur utvecklar man konsulterna?
För alla konsulter är det viktigt att utvecklas, att trivas och att känna motivation i arbetet. Vi tror att alla, dvs vårt företag, individen och uppdragsgivaren, vinner på att konsulterna får utveckla sig inom de områden de är mest intresserade av. I våra medarbetarundersökningar har det bland annat framkommit att man önskar intressanta och utvecklande uppdrag, tillräckliga utmaningar och man vill kunna bidra till förbättringar. Andra saker som våra medarbetar uppskattar är att trivas med kollegorna och att ha roligt på jobbet.

Hur behåller man konsulter?
Det är en utmaning för alla konsultbolag att behålla konsulterna i företaget när det finns stor konkurrens på marknaden. Klarar vi av att leva upp till det som jag beskrivit ovan så har vi kommit långt. Sammanfattningsvis är nedan punkter viktiga för att vi ska kunna behålla våra konsulter i Deville:

  • Sammanhållningen, att man känner att man tillhör Deville
  • Att man får träffas och göra roliga och trevliga saker ihop
  • Att man får intressanta och utvecklande uppdrag
  • Att Deville har något speciellt så att man sticker ut i mängd
  • Att man får möjligheten till utmaning och utveckling
  • Att det finns en tydlig ledning och en tydlig strategi 


Morgan Eriksson, VD
Deville IT-konsultbyrå AB


Läs mer om Deville.