deville_logo

Systemförvaltning

Vi tar hand om era tekniska system så att ni kan ägna er åt kärnverksamheten. Deville har erfarna konsulter med gedigen kompetens inom Systemförvaltning och Application Management.
 
Vi inventerar, dokumenterar och beskriver de objekt vi förvaltar. Deville har en förvaltningsmodell där vi har ett tätt samarbete med personer från IT samt verksamheten. Vi ser till att roller, arbetsrutiner och verktyg finns beskrivna i en förvaltningshandbok.
 
En del av Systemförvaltningen är Application Management. Det innebär drift av ett eller flera system där vi säkerställer att alla tekniska system fungerar som de ska, underhålls, uppdateras i tid och övervakas så att eventuella fel snabbt upptäcks. Vi agerar också som support till medarbetare/slutanvändare vilket brukar vara mycket uppskattat.

Kontakta oss för att diskutera era behov.