deville_logo

Systemförvaltning

Deville har kompetenta konsulter med expertkompetens inom IT systemförvaltning. Vi tar hand om era tekniska system så att ni kan ägna er åt kärnverksamheten. Devilles konsulter har djup erfarenhet och gedigen kompetens inom Systemförvaltning och Application Management.
 
Vi inventerar, dokumenterar och beskriver de objekt vi förvaltar. Deville har en förvaltningsmodell där vi har ett tätt samarbete med personer från IT samt verksamheten. Vi ser till att roller, arbetsrutiner och verktyg finns beskrivna i en förvaltningshandbok.
 
En del av Systemförvaltningen är Application Management. Det innebär drift av ett eller flera system där vi säkerställer att alla tekniska system fungerar som de ska, underhålls, uppdateras i tid och övervakas så att eventuella fel snabbt upptäcks. Vi agerar också som support till medarbetare/slutanvändare vilket brukar vara mycket uppskattat.

Kontakta oss för att diskutera era behov.
 

Fördelar med en systemförvaltare från Deville

Som systemförvaltare arbetar vi med att sköta om driften av IT-system på företag eller organisationer. I ansvarsområdet ingår att se till att systemen används och körs på ett enhetligt, effektivt och tillförlitligt sätt.

Vi behöver även säkerställa att alla anställda förstår programmen och systemen och vet hur de ska använda dem.

Arbetet kan omfatta flera olika delar såsom användarsupport, planering av driftsättningar, felsökning, konfigurering och olika utredningar.

En bra systemförvaltare
För att vara bra systemförvaltare behöver våra konsulter vara uppdaterade på vad som sker inom IT-branschen och ha koll på uppdateringar och nya system och mjukvaror. Våra konsulter förväntas också vara ansvarsfulla, ha en bra beslutsförmåga, ha ett gott ordningssinne, en pedagogisk förmåga samt vara strukturerade och utvecklingsinriktade.

De personliga egenskaper som våra kunder efterfrågar är bland annat samarbets- och initiativförmåga samt driv och målmedvetenhet. Man vill ha konsulter som är lösningsorienterade och drivs av att skapa nytta hos uppdragsgivaren.

Den viktiga förvaltningsmodellen
Ute hos kund så jobbar Deville efter en utpekad förvaltningsmodell där vi har ett tätt samarbete med personer från IT samt verksamheten. Vi inventerar, dokumenterar och beskriver de objekt vi förvaltar i en förvaltningshandbok där roller, arbetsrutiner och verktyg finns beskrivna. I Förvaltningshandboken beskriver vi även vad som avtalats mellan beställare och leverantör och hur förvaltningsarbetet ska bedrivas, vad som ska göras och vem som ska göra vad.
 
Fördelar för dig som kund
När ett företag arbetar efter en tydlig förvaltningsmodell har det flera fördelar, bland annat:

  • Lägre kostnader – förvaltningsmodellen beskriver de metoder och processer som gör att du optimerar dina investeringar och resurser.
  • Högre kvalitet - en samsyn kring krav, förväntningar och kostnader ökar kvaliteten på de levererade IT-tjänsterna.
  • Högre effektivitet - förvaltningsmodellen och förvaltningshandboken fungerar som vägledning för hur arbetet ska bedrivas effektivt i verksamheten, vilket ofta även innebär tidsbesparingar.

 
På Deville söker vi fler konsulter, så är du systemförvaltare och redo för nya utmaningar får du gärna kontakta oss.