deville_logo

Projektledning

Deville har IT-projektledare inom IT-infrastruktur och System Engineering. Våra konsulter har mycket god erfarenhet inom projektledning, programledning, uppdragsledning, förvaltningsledning och testledning. Utifrån era behov anpassar vi vår leverans till att omfatta alltifrån kortare "hands-on"- projekt till längre, mer komplexa projekt, uppdrag eller förvaltningsledning. Deville verkar inom ett flertal branscher och har erfarenhet från många olika verksamheter.

Några exempel på genomförda projekt:
  • Deville har varit huvudprojektledare för ett Win10-projekt åt en större kund i Södertälje inom fordonsindustrin med totalt 24 000 klienter globalt.
  • Deville har genomfört förvaltningsledning åt en större telekomkund i Solna där vi hanterade planeringssystem för fiber.
  • Deville har genomfört testledningsuppdrag för internationella styrkor inom försvarsmakten.

Kontakta oss för att diskutera era behov.
 

En projektledare från Deville

Som projektledaren ska du oftast vara en generalist, men ändå ha tillräcklig koll på detaljerna. Dessutom ska du hålla alla intressenter informerade, motivera projektmedlemmarna och leverera i tid. Det är många utmaningar att ta hänsyn till och det ställs en rad krav på en duktig projektledare.

På Deville har vi identifierat fyra förmågor som vi tycker att en bra projektledare bör ha och som våra egna projektledare ständigt strävar efter att förbättra och utveckla. Dessa förmågor är organisationsförmåga, planeringsförmåga, ledarförmåga och kommunikationsförmåga.

Organisationsförmåga 
Den organisatoriska förmågan hos projektledaren kan vara avgörande för hur ett projekt lyckas. Ofta ska en projektledare hantera flera projekt och flera uppgifter samtidigt, och hålla koll på olika delar av projektet med dagliga uppföljningar.
 
För att strukturera arbetet använder våra konsulter en projektmetod som hjälper till att tydliggöra projektets alla delar. En annan viktig aspekt som vi arbetar med är att tydliggöra vilket ansvar som ligger på projektledaren och vilket ansvar som ligger på beställaren.
 
Planeringsförmåga 
Som projektledare måste du vara bra på att planera men samtidigt flexibel nog för att anpassa planen längs vägen.
I ett tidigt skede handlar det om att våra konsulter kollar av vilka resurser i tid, personal och pengar som är avsatta för projektet. Det är även viktigt att vara tydlig med avgränsningarna, det vill säga vad som inte ingår i projektet.
 
Vidare gör vi en första riskanalys tillsammans med projektgrupp och styrgrupp för att få en gemensam bild av projektet. Regelbundna projektavstämningar är också viktigt för att se så att projektet håller rätt riktning och fart samt se till att nödvändiga beslut tas.

Ledarförmåga 
En projektledare behöver vara en god ledare som har förmågan att inspirera deltagarna, måla upp en vision om vart man är på väg och vara tydlig med de utmaningar som finns. Som projektledare är du oftast inte chef över personerna du ska leda. Det ställer extra stora krav på att våra projektledare kan kommunicera, motivera och få folk att följa dig.

En bra projektledare har även en god självinsikt. Man har stora fördelar av att veta vem man är, sina fördelar och brister och hur ens eget beteende påverkar andra. Om gruppen ska bli trygg med ditt ledarskap gäller det att du är trygg som person.

På Deville uppmanar vi våra projektledare att ständigt arbeta på att utöka sin självkännedom, lära sig att hantera olika typer av människor och utveckla sig i konflikthantering.

Kommunikationsförmåga 
En av de mest avgörande faktorerna för att lyckas som projektledare är kommunikation. Du måste se till att hela teamet hela tiden förstår vad det är ni ska göra, varför ni ska göra det och hur ni ska gå till väga. Informationen ska vara målgruppsanpassad och enkel.
 
Våra konsulter strävar efter en anpassad och tydlig kommunikation till olika individer och situationer. I detta sammanhang är det också viktigt att förankra att alla intressenter är med på projektet och säkerställa att målen är förstådda och accepterade.


Är du projektledare idag? Här får du fler tips på vad du kan tänka på i din roll.
Kanske är du intresserad av att jobba som konsult hos oss? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte.