deville_logo

Projektledning

Deville har konsulter med mycket god erfarenhet inom projektledning, programledning, uppdragsledning, förvaltningsledning och testledning. Utifrån era behov anpassar vi vår leverans till att omfatta alltifrån kortare "hands-on"- projekt till längre, mer komplexa projekt, uppdrag eller förvaltningsledning. Deville verkar inom ett flertal branscher och har erfarenhet från många olika verksamheter.

Några exempel på genomförda projekt:
  • Deville har varit huvudprojektledare för ett Win10-projekt åt en större kund i Södertälje inom fordonsindustrin med totalt 24 000 klienter globalt.
  • Deville har genomfört förvaltningsledning åt en större telekomkund i Solna där vi hanterade planeringssystem för fiber.
  • Deville har genomfört testledningsuppdrag för internationella styrkor inom försvarsmakten.

Kontakta oss för att diskutera era behov.