deville_logo

Testledning

Hur säkerställer vi att implementeringen av ett nytt system går smärtfritt? Hur vet vi att vi fått med alla komponenter och att det fungerar som det ska?
 
Våra testledare säkerställer hög effektivitet i testarbetet genom ständig fokus på maximal affärsnytta och nyttjande av kostnadseffektiva testmetoder. Ju längre du når i testprocessen, desto dyrare är det att åtgärda de fel du upptäcker. Samtidigt gäller det att prioritera vad man ska testa och när så att inte kostnaderna drar iväg.

Deville hjälper dig att testa affärsdrivet – det vill säga på rätt nivå vid rätt tidpunkt och med rätt metoder genom hela utvecklingskedjan. Våra konsulter kan test och behärskar en mängd olika tekniker så som utforskande tester, agil testning eller ledarskap och strategiarbete.