deville_logo

Configuration Management, Konfigurationsledning

Konfigurationsledning möjliggör ett systematiskt sätt att få kontroll på all information om en produkt eller ett system, hur denna information hänger ihop, var den finns samt dess historik, d.v.s. hur informationen har ändrats över tid.
 
Configuration Management (CM) underlättar ordnad hantering av systeminformation och systemförändringar som kan innebära följande fördelar: 

 • Avvikelser från krav kan identifieras
 • Brister kan korrigeras snabbt
 • Systemgränssnitten kan styras
 • Risker kan identifieras och hanteras
 • Kvaliteten är känd i och med att den är mätbar
 • Prestanda, tillgänglighet, kapacitet och användbarhet kan optimeras

 
Idag, med alltmer komplexa tekniska system och globala samarbeten, blir behovet av konfigurationsledning/ Configuration Management allt större. Deville stödjer alla typer av organisationer och vi har erfarna operativa och strategiska konfigurationsledare. I vårt jobb ingår både att ge stöd och råd, och att ta ansvar för specificerade uppgifter och resultat. Dessutom ingår ofta samordning, systematisering, analys, prioritering och förankring baserat på helhetssyn och struktur.
 
Exempel på tjänster som Deville erbjuder: 

 • Kartläggning och utvärdering (assessment) av CM-förmågan
 • Kravställning av produktstrukturer
 • Verksamhetsutveckling inom konfigurationsledning, exempelvis processframtagning
 • Operativt stöd, exempelvis framtagning av CM-planer, ledning av konfigurationsledningsarbetet i utvecklingsprojekt, ledning av konfigurationsstyrgrupp (Configuration Control Board, CCB)
 • Utbildning inom konfigurationsledning etc.


Kontakta oss för att diskutera era behov.