deville_logo

Kvalitetssäkring

Strategisk och effektiv kvalitetssäkring är en förutsättning för att få fram en konkurrenskraftig produkt eller tjänst. Detta gäller vid såväl utveckling av nya produkter och processer som olika förbättringsprojekt för befintliga produkter/tjänster.

Att säkerställa hög kvalitet hela vägen i processen och att upptäcka eventuella fel i god tid är några av nycklarna för att lyckas skapa ett bra slutresultat. En effektiv styrning och ledning av verksamheten med ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete säkrar kvaliteten.
 

”Deville har kompetenta konsulter inom

kvalitetsledning  samt kunniga experter i
det löpande arbetet med kvalitetssäkring”

 
Kvalitetsledning
Devilles konsulter inom Kvalitetsledning behärskar arbetssätt och metoder för att styra, leda och utveckla den övergripande kvaliteten i er verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT och våra konsulter innehar goda kunskaper av ledande ramverk och ledningssystem, de är ITIL V3 certifierade och utbildade inom ISO 9001, 14001 och 27000.
 
Deville hjälper er att se till att era kvalitetssystem är genomarbetade och kvalitetssäkrade. Vi har även erfarenhet av vilka system, metoder och verktyg som bör användas och hur man skall gå till väga för att på bästa sätt driva processerna framåt.


 


Kvalitetssäkring
Inom området Kvalitetssäkring IT har vi kunniga experter och ledare inom Configuration Management, kravhantering, riskhantering och testledning. Kvalitetssäkringen skapar förutsättningar för en organisation att leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas förväntningar och samtidigt minimera onödiga interna risker och bristkostnader.

”Våra konsulter har arbetat i många år
och skaffat erfarenhet från flera olika typer av
systemlösningar, organisationer och branscher”

 
Vi kan ta på oss hela kvalitetsledningsansvaret för er organisation eller hjälpa er med delar av er kvalitetssäkring, helt efter era önskemål och behov.

Kontakta oss för att diskutera era behov.