deville_logo

Tjänster

Via våra kompetenta konsulter erbjuder vi expertkompetens inom IT-området med fokus på tjänser inom IT-infrastruktur och System Engineering. Vi kombinerar och paketerar tjänster inom dessa områden för att tillgodose era önskemål.

Vi finns för att förenkla och förbättra vardagen för er kunder genom att erbjuda konsulter med expertkompetens inom IT-området där ni saknar detta internt. Vi vill jobba nära er och hjälpa er att förbättra och effektivisera er verksamhet.

Konsultverksamhet
Genom våra kompetenta konsulter erbjuder vi löpande konsulttjänster och vi åtar oss även funktionslösningar. En funktionslösning gör att du som kund inte behöver tänka på vem som utför arbetet utan du kan luta dig tillbaka och lita på att arbetet blir gjort enligt dina förväntningar. Det kan till exempel handla om behörighetshantering, supportverksamhet eller test. Områden som är återkommande och som belastar din verksamhet onödigt mycket.

IT- infrastruktur
IT-infrastrukturområdet är stort och omfattar många olika delar. Vi har kompetenta konsulter inom IT-infrastruktur samt drift och supporttjänster. Vi hjälper dig att ta fram användbara, pålitliga och kostnadseffektiva lösningar alternativt hålla ihop befintlig lösning och se till att systemmiljön är trygg och stabil. Vi kan också hjälpa dig med att välja rätt IT-lösning i förhållande till de behov ni har.

System Engineering
Vi har kompetenta IT-konsulter inom System Engineering som fokuserar på hur man utformar och hanterar komplexa system över en produkts livscykel. Frågor som kravteknik, tillförlitlighet, logistik, samordning, testning och utvärdering etc är nödvändiga för framgångsrik systemutveckling, men blir svårare att hantera i stora eller komplexa projekt. På Deville har vi expertkompetens i att behandla arbetsprocesser, optimeringsmetoder och riskhanteringsverktyg i sådana projekt.
 

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om vad ni behöver ha hjälp med för att förenkla och förbättra er vardag. Kanske får vi bjuda dig på lunch och ta reda på hur era behov och önskemål ser ut och berätta mer om oss och våra konsulter?