deville_logo

Riskhantering

Riskanalyser gör vi varje dag, medvetet och omedvetet, såväl i privatlivet som i yrkeslivet. Om du står inför att välja en ny driftleverantör eller driva ett större projekt så ingår det ofta att göra någon typ av riskanalys, som förhoppningsvis följs upp och blir en del av en kontinuerlig riskhantering. Utifrån helheten och ett långsiktigt livscykeltänk är kontinuerlig riskhantering en del i att säkerställa företagets framgångar.

Vi genomför verksamhetsanalyser och riskanalyser som tar avstamp i företagets nuläge, potential och risker. Vi hjälper våra kunder att bli både mer konkurrenskraftiga och mer lönsamma samtidigt som vi också hjälper dem att bygga upp ett professionellt IT-säkerhetsarbete. I denna tjänst ingår att beskriva nuläge och konsekvenser kring verksamhetens risker.

Kontakta oss för att diskutera era behov.