deville_logo

Kravhantering och analys

Att hantera krav är en viktig och återkommande aktivitet kopplat till allt från mindre systemändringar till nya system som ska köpas eller byggas. Arbetet med krav kräver kunskap, metodik och systematik. Som kravhanterare och analytiker krävs det också att du är lyhörd för olika kravställare, att du kan formulera kraven, se helheten och detaljerna och kommunicera.

Vi kan kravhantering och har erfarenhet av såväl agil som sekventiell kravhantering. Våra specialiteter inom krav är användarkrav, funktionella krav, icke funktionella krav, systemkrav och krav på leverantörer vid upphandlingar.

Kontakta oss för att diskutera era behov.