deville_logo

Configuration Management

Configuration Management (CM) handlar om att skapa systematik i arbetssätt och samsyn kring vilken information man grundar beslut och fortsatt arbete på. Syftet med CM är att alla som deltar i arbetet med att utveckla eller underhålla ett komplext tekniskt system arbetar med rätt information om systemet och har en gemensam bild av hur systemet kommer att utvecklas. Det kan låta som en självklarhet, men när flera organisationer och många människor är inblandade, och systemen dessutom har en lång livslängd, är risken stor att beslut om ändringar och vidareutveckling grundas på inaktuell eller felaktig information.

Deville har erfarna operativa och strategiska konfigurationsledare (CM). I vårt jobb ingår både att ge stöd och råd, och att ta ansvar för specificerade uppgifter och resultat. Dessutom ingår ofta samordning, systematisering, analys, prioritering och förankring baserat på helhetssyn och struktur.

Kontakta oss för att diskutera era behov.