deville_logo

Projektledning

Deville har erfarna konsulter inom projektledning, programledning, uppdragsledning, förvaltningsledning och testledning. Utifrån era behov anpassar vi vår projektledarroll till att omfatta alltifrån kortare "hands-on"- projekt till längre mer komplexa projekt eller förvaltningsprojekt inom IT-infrastruktur och System Engineering.

Kontakta oss för att diskutera era behov.