deville_logo
Systemförvaltning, projektledning eller test, vad behöver du hjälp med?

______________________________________________
 

VAD VI GÖR

Devilles IT-konsultbyrå är en unik konsultverksamhet som har flera kompetensområden: förvaltnings-ledning, projektledning, IT-säkerhet och infrastruktur. Vi är experter inom våra kompetensområden och går in i nyckelroller på såväl strategisk som operativ nivå.

VÅRA tjänster

Vi kan hjälpa dig som kund med att leda systemförvaltningsarbete, leda projekt, förstudier, kravanalyser, riskhantering, genomlysning av olika säkerhetsfrågor eller om du behöver en säkerhetskonsult i linjefunktion. Inom infrastrukturområdet kan vi hjälpa dig som kund att upphandla sourcinglösning eller bidra i olika funktioner inom infrastruktur.

VÅR erfarenhet

Vi har gedigen erfarenhet av projekt- och förvaltningsledning,  drift- och infrastrukturlösningar och att driva såväl operativa som strategiska verksamheter och frågor inom våra olika expertområden.